Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Proje Künyesi

İsim
Nitrat Eylem Planları İçin İzleme ve Raporlama Metodolojisi Oluşturularak Suların Tarımsal Kirliliğe Karşı Korunması Projesi

Sözleşme No
EuropeAid/140563/IH/SER/TR

Süre
24 ay

Bütçe
2.002.500 Avro

Fonun Kaynağı
Avrupa Birliği

Sözleşme Makamı
Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı

Faydalanıcı
Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Yüklenici
NIRAS IC Sp. z.o.o. (Polonya) liderliğinde;
Tarım ve Gıda Geliştirme Kurumu (TEAGASC) (İrlanda),
Ulusal Tarım Danışmanlık (NASS) (Bulgaristan),
MEKANSAL Bilgi Teknolojileri CAD ve GIS Çözümleri (Türkiye) Konsorsiyumu