Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Ulusal Konferans

BASIN BÜLTENİ

Toprak ve su kaynaklarımızın kirletici ve bozucu etkilere karşı korunması için yapılması gereken çalışmalar Ankara’da “Sürdürülebilir Tarım için Temiz Toprak, Temiz Su” teması ile gerçekleşen Ulusal Konferansta ele alındı.

Nitrat Eylem Planları için İzleme ve Raporlama Metodolojisi Oluşturularak Suların Tarımsal Kirliliğe Karşı Korunması Projesi (NEPİZ) kapsamında Suların Tarımsal Kirliliğe Karşı Korunması Ulusal Konferansı 2 Haziran 2022 tarihinde Ankara’da; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Üniversiteler, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarım ve Orman Bakanlığının merkez, taşra, bağlı ve ilgili kuruluşlarından konuyla ilgili 300'den fazla katılımcı ile gerçekleştirildi.

Konferansın açılışı Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim ÜSTÜN tarafından yapıldı.

Sayın Kerim ÜSTÜN açılış konuşmasında; suların tarımsal kirliliğe karşı korunması amacıyla yapılan çalışmalara değinerek Tarım ve Orman Bakanlığı adına Tarım Reformu Genel Müdürlüğü olarak, toprak ve su kaynaklarını bozucu ve kirletici her türlü tarım ve tarım dışı tehditlere karşı önlemler aldıklarını ifade etti.

Konferansın Daire Başkanı Dr. Ali KILIÇ ÖZBEK tarafından yönetilen ilk oturumunda; Tarımsal Kirliliğin Kontrolü ve Yönetimi Çalışma Grup Sorumlusu Yusuf GÜRBÜZ, Hırvatistan’dan Uluslararası Nitrat Kirliliği Uzmanı Dr. Darko ZNAOR ve Proje Takım Lideri Hrvoje HORVAT tarafından sunumlar yapıldı.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin TÜRKER tarafından yönetilen ikinci oturumda ise; Fransa’dan Uluslararası Su Yönetimi ve Kirliliği Uzmanı Jean-Marrie LESCOT, İrlanda’dan Teagasc Çevresel Bilgi Transferi Bölüm Başkanı Pat MURPHY ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf KURUCU tarafından sunumlar yapıldı.

Konferansta teknik sunumların yer aldığı oturumlarda ülkemizde ve AB Ülkelerindeki sularda tarımsal kaynaklı kirliliğin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve iyi uygulama örnekleri ele alındı. Oturumlarda yapılan sunumların ardından gerçekleştirilen soru cevap bölümlerinde katılımcıların konuyla ilgili soruları cevaplandırılarak detaylı bilgiler aktarıldı.