Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Suların Tarımsal Kirliliğe Karşı Korunması - Ulusal Konferans

Toprak ve su kaynaklarımızın kirletici ve bozucu etkilere karşı korunması için yapılması gereken çalışmalar Ankara’da “Sürdürülebilir Tarım için Temiz Toprak, Temiz Su” teması ile gerçekleşen Ulusal Konferansta ele alındı.

Nitrat Eylem Planları için İzleme ve Raporlama Metodolojisi Oluşturularak Suların Tarımsal Kirliliğe Karşı Korunması Projesi (NEPİZ) kapsamında Suların Tarımsal Kirliliğe Karşı Korunması Ulusal Konferansı 2 Haziran 2022 tarihinde Ankara’da; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Üniversiteler, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarım ve Orman Bakanlığının merkez, taşra, bağlı ve ilgili kuruluşlarından konuyla ilgili 300'den fazla katılımcı ile gerçekleştirildi.