Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Proje Açılış Etkinliği

BASIN BÜLTENİ

Tarımsal faaliyetlerin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerinin
azaltılması ve önlenmesi yolunda önemli bir adım

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Nitrat Eylem Planları İzleme ve Raporlama Metodolojisinin Kurulması Yoluyla Suların Tarımsal Kirliliğe Karşı Korunması Projesi-NEPİZ"in açılış etkinliği 24 Şubat 2022 tarihinde ilgili kamu kuruluşlarının ve sektörün önemli temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Etkinliğin açılış bölümünde; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Yatırımları Daire Başkanı- IPA Direktörü Dr. İsmail Raci BAYER, Polonya Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert TRZECIAK, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez HIDALGO, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk KAYMAKCI, ve Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin IŞIKGECE yer aldı.

Türkiye’nin son yıllardaki ekonomik büyümesi ve tarım sektörünün hızlı gelişimi yerüstü ve yer altı suları üzerinde önemli baskıları da beraberinde getirmiştir. Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığının, doğal kaynaklar, çevre ve tarımsal faaliyetler arasındaki dengeyi korumak ve su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini önlenmek ve azaltılmak için yaptığı çalışmaları desteklenmektedir.

Proje kapsamında, Nitrat Eylem Planlarının izlenmesi için uygun çiftlik seçim yöntemini de içeren Nitrat Eylem Planı İzleme Metodolojisi oluşturularak bir izleme ve raporlama sistemi kurulacaktır. Metodoloji ve raporlama araçları Nitrat Bilgi Sistemi-NİBİS’e entegre edilerek Nitrat Eylem Planlarının etkinliğinin izlenmesi ve raporlanması sağlanacaktır.
Ayrıca, Bakanlık merkez ve taşra personelinin Nitrat Eylem Planlarının izlenmesi ve raporlanması konusunda teknik kapasitelerinin geliştirilmesi ve Eylem Planlarının çiftçiler ile paydaşlar tarafından tanınması ve kabul edilmesi konusunda farkındalığın artırılması hedeflenmektedir.

AB politikalarının merkezinde yer alan Sürdürülebilirlik çerçevesinde, tarım faaliyetlerinin çevresel, ekonomik ve sosyal olarak sürdürülebilir olmasını ve tüketiciler için sağlıklı bir gıda kaynağı sağlaması amaçlamaktadır.

Toplam bütçesi 2.002.500 € olan projeyle; toksinden arındırılmış bir çevre için sıfır kirliliğin sağlanması, “Çiftlikten Sofraya” stratejisi ile adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda sistemi oluşturulması, Ekosistem ve biyoçeşitliliğin korunması gibi AB Yeşil Mutabakatı hedefleri de desteklenmektedir.

Basın bilgi için: 0532 281 43 83 no’lu telefondan Proje İletişim Uzmanı Özlem İLHAN’a ulaşabilirsiniz.