Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

İlk Çalışma Ziyaretini Tamamladık

Danimarka ve İrlanda Çalışma Ziyaretleri, 26 Eylül -01 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Projemiz kapsamında; Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin, nitrat eylem planlarının izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin politikaları uygulayan AB Üye Devlet kurumlarının temsilcileriyle bir araya gelmeleri ve uygulamaları yerinde incelemeleri amacıyla 26 Eylül-01 Ekim 2022 tarihleri arasında Danimarka ve İrlanda’yı kapsayan bir çalışma ziyareti düzenlendi.

Bu kapsamda ziyaret edilen ülkelerdeki nitrat eylem planlarını izleme metodolojisi ele alınacak ve Türkiye için geliştirilecek izleme ve raporlama metodolojisinin temeli olarak kullanılacaktır.

Çalışma ziyareti kapsamında yapılan toplantıların temel amacı, AB Su Çerçeve Direktifi (WFD), Nitrat Direktifleri ve iklim değişikliğine uyum ve azaltma stratejileri çerçevesinde AB Üye Devletlerinde politika ve planların nasıl formüle edildiği ve bunların nasıl uygulandığı, izlendiği, değerlendirildiği ve revize edildiği hakkında bilgi edinmekti.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Abdulkadir Karabulut ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ali Kılıç Özbek’in önderliğinde gerçekleşen çalışma ziyaretine Tarım Reform Genel Müdürlüğünden ilgili diğer personel katıldı.Proje kapsamında çalışan değerli akademisyenlerimiz ve uzmanlarımız da gruba eşlik etti. Ziyaret kapsamında Danimarka Gıda ve Tarım Konseyi, Danimarka Çevre Bakanlığı, AGROVI. Tarımsal Danışmanlık Hizmetinin yerel ofisi, Danimarka Çevre Koruma Ajansı, Çevre Koruma Ajansı (EPA), Havzalar Birimi, Tarım, Gıda ve Denizcilik Bakanlığı (DAFM) gibi kurumların yanısıra seçilen örnek çiftlikler ziyaret edildi.