Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Gediz Havzasında Gerçekleştireceğimiz Çiftlik Demonstrasyonları ve Tarla Günleri İçin Uygun Olabilecek Çiftlikler Ziyaret Edildi.

Projemiz kapsamında Gediz havzasında Nitrata Hassas Bölgelerde yer alan köylerde yapacağımız, demonstrasyon çalışmaları ve tarla günleri için çiftliklerin tespit edilmesi çalışmaları tamamlandı. 4-5 Temmuz tarihlerinde Manisa ve İzmir illerimizde 20 aday çiftçimizi ziyaret edip kriterlere uygunlukları tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı proje uzmanları ile İl müdürlüğü yönetici ve personelinin eşlik ettiği ziyaretlerde ilgili proje uzmanlarımız da yer aldı.

Bölgede Bakanlığımızın önerdiği çiftlik ve köyleri ziyaret edilerek çiftçilerimizle projenin kendisinden beklentilerini ve köyün demonstrasyon çiftliği olarak projeye katılma konusuna göstereceği ilgi ölçüldü.

Çiftlik işletmeleri tespit edilirken ve bu işletmelerin halihazırda yürüttükleri iyi tarım uygulamalarının düzeyi ele alındı. Seçilen işletmeler farklı köylerde yer alması hem hayvancılık hem de bitkisel üretim faaliyetleri yürütmesi azami büyüklüğünün 50 hektar ve 20-100 hayvan arasında olması kriterleri araştırıldı.

Çiftçi ve köy toplantılarının ayrıntılı incelemesi tamamlandı ve iki demonstrasyon ve üç yedek çiftlik ile ilgili tavsiyeler Tarım Orman Bakanlığı nihai onayına sunuldu. Uzman ekibimiz, bölgeye yönelik en etkin, ekonomik ve uygun NEP tedbirlerini de ele alıp bu değerlendirmenin bir parçası olarak sunacaktır. Bu inceleme, Gediz havzası için halihazırda geliştirilmiş olan NEP'de yer alan tedbirlerin önceliklendirilmesine ve bunların sahadaki uygulanabilirliğinin belirlenmesine yardımcı olunması amaçlanmaktadır.