Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

10 Havzada Paydaş ve Çiftçi Ziyaretleri İle Çalışmalar Başladı

Projemiz kapsamında, Türkiye’de nitrat kirliliğinin teknik, yasal ve sosyal yönleriyle birlikte mevcut durumunun ortaya konması amacına yönelik olarak, seçilen 10 havzada paydaş ve çiftçi ziyaretleri ile çalışmalarına başlandı. İlk etapta Ergene-Meriç, Gediz ve Fırat havzalarında belirlenen işletmeler ziyaret edilerek proje uzmanları tarafından hazırlanan anketler uygulandı. Bu havzaları Antalya, Susurluk, Konya, Seyhan, Sakarya ve Doğu Karadeniz havzalarına yapılacak ziyaretler takip edecek. Saha çalışmalarının Mayıs 2022 sonunda tamamlanması planlanmaktadır.