Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Yerel Farkındalık Artırma Toplantıları - İzmir