Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Faaliyet 2.4 Eğiticilerin Eğitimi

Tarih
03-10 Haziran 2023

Yer
Kızılcahamam

Eğitim Konusu
Gübre yönetimi, besin maddesi yönetimi, arazi kullanımı, biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği gibi Çevre Dostu Tarımsal Yönetim Uygulamaları (CoGAP)