Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Projemiz Hakkında

Proje kapsamında Nitrat Eylem Planlarının izlenmesi için uygun çiftlik seçim yöntemini de içeren Nitrat Eylem Planı İzleme Metodolojisi oluşturularak bir izleme ve raporlama sistemi kurulacaktır. Metodoloji ve raporlama araçları NİBİS’e entegre edilerek Nitrat Eylem Planlarının etkinliğinin izlenmesi ve raporlanması sağlanacaktır. Ayrıca, Bakanlık merkez ve taşra personelinin Nitrat Eylem Planlarının izlenmesi ve raporlanması konusunda teknik kapasitelerinin geliştirilmesi ve Eylem Planlarının çiftçiler ile paydaşlar tarafından tanınması ve kabul edilmesi konusunda farkındalığın artırılması hedeflenmektedir.

Projemiz Hakkında