Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Nitrat Kirliliği

Türkiye’nin son yıllardaki ekonomik büyümesi ve tarım sektörünün hızlı gelişimi yerüstü ve yer altı suları üzerinde önemli baskıları da beraberinde getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, doğal kaynaklar ile çevre ve tarımsal faaliyetler arasındaki dengeyi korumak için gerekli adımları atmaktadır. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü; tarım arazilerini bozucu ve kirletici her türlü tarım ve tarım dışı tehditlere karşı önlemler almaktadır. Aynı şekilde tarımsal faaliyetlerin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi ve azaltılması için de çalışmalar yürütmektedir.

Nitrat Kirliliği